KHẨU TRANG THAN HOẠT TÍNH VC65 và DM01AC đạt tiêu chuẩn lọc khuẩn BFE 95% được cấp bởi NELSON (U.S)

    Trong tháng 4/2014, Neo Vision đã gửi hai mẫu khẩu trang DM01 AC (khẩu trang y tế than hoạt tính) và NeoMask-VC65 (khẩu trang chống ô nhiễm với lớp lọc than hoạt tính) đến phòng thí nghiệm Nelson tại Utah, Hoa Kỳ.