Bà Ngô Diệu Thuỷ - TGĐ THƯƠNG HIỆU NEOVISION CHIA SẺ CÂU CHUYỆN KINH DOANH CÙNG MC THUÝ HẠNH TRÊN FBNC

    Bà Ngô Diệu Thuỷ  - TGĐ  - NEOVISION CHIA SẺ CÂU CHUYỆN KINH DOANH CÙNG MC THUÝ HẠNH TRÊN FBNC về lĩnh vực khẩu trang than hoạt tính tại thị trường Việt Nam