Bản dịch chứng nhận sản phẩm NEO Vision đạt tiêu chuẩn tại Nhật Bản năm 2010

    Năm 2010 Sản phẩm Thương Hiệu NEO Vision đã được TRUNG TÂM KỸ THUẬT CÔNG

    NGHIỆP TỈNH FUKUOKA - NHẬT BẢN cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho sản phẩm

    KOOLCAP và KOOLMASK tỷ lệ chắn tia từ ngoại lên đến 98,9%